logo

جشنواره گوشی های هواوی در تابستان داغ

در جشنواره داغ گوشی های هواوی با تخفیف ویژه خرید کنید

یک خرید داغ داغ با تخفیف ویژه

گوشی های هواوی را با گارانتی با قیمت ویژه خرید کنید

y5prime

Huawei Y5 Prime

قیمت اصلی

1650 هزار تومان

قیمت جشنواره

1469 هزار تومان

خرید و قیمت نهایی برای شما
y7prime

Huawei Y7 Prime 2019

قیمت اصلی

2510 هزار تومان

قیمت جشنواره

2469 هزار تومان

خرید و قیمت نهایی برای شما
y92019

Huawei Y9 2019

قیمت اصلی

3000 هزار تومان

قیمت جشنواره

2899 هزار تومان

خرید و قیمت نهایی برای شما
y5lite

Huawei Y5 Lite

قیمت اصلی

1350 هزار تومان

قیمت جشنواره

1279 هزار تومان

خرید و قیمت نهایی برای شما
y6prime

Huawei Y6 Prime 2019

قیمت اصلی

2250 هزار تومان

قیمت جشنواره

2189 هزار تومان

خرید و قیمت نهایی برای شما

وقت رو از دست نده